IWP: Interactieve Website Projectvaardigheden


Videoclipjes van een halve minuut kunnen soms meer duidelijk maken dan een lang verhaal. Op deze site vind je uitleg en interactieve oefeningen over projectvaardigheden als:

 • Website ontwerpen
 • Portfolio ontwerpen
 • Presenteren
 • Kwaliteit bewaken
 • SMART-doelen
 • Teambuilding
 • Adviseren
 • Project managen
 • Time management
 • Teksten componeren
 • Notuleren
 • Discussie leiden
 • Relatie met opdrachtgever
 • Stress management
 • Interviewen
 • Nonverbale communicatie
Met behulp van de Interactieve Website Projectvaardigheden kun jij jezelf trainen in vaardigheden die van wezenlijk belang zijn bij projectonderwijs. Je kunt de theorie en de oefeningen van de IWP-site alleen doen, maar je kunt ze ook samen doen met studiegenoten en vrienden.

Bij het werken in projecten komen diverse vaardigheden aan bod, zowel technische (ontwerpen van een website) als sociale vaardigheden. Op de IWP-site komen 16 vaardigheden aan de orde. Voor het aanleren van vaardigheden hanteren we 6 stappen, die we hieronder kort toelichten.

N.B. Docenten kunnen de IWP-site gebruiken voor hun onderwijs. Diverse vaardigheden kunnen geïntegreerd worden in projecten. Ook kunnen videoclipjes vertoond worden tijdens colleges om bepaalde vaardigheden toe te lichten.


Stap 1: VOORMETING

Dit is een kort vragenlijstje om te meten in hoeverre je denkt de vaardigheid al te beheersen. Na het invullen van de vragen wordt je score automatisch berekend en krijg je een advies.

Stap 2: UITLEG

In dit gedeelte zijn de basisprincipes van een vaardigheid samengevat in een aantal vuistregels. Deze regels worden kort toegelicht. Voor verdere uitleg en verdieping wordt verwezen naar vakliteratuur.

Stap 3: CASE

Een case is een korte beschrijving van een bestaande situatie. Na het lezen of bekijken (soms wordt hier een stukje video vertoond) van de case krijg je een aantal vragen voorgelegd. De bedoeling hiervan is na te gaan of je de begrippen die in stap 2 zijn behandeld kunt herkennen in de praktijksituatie.

Stap 4: KORTE OEFENING

Kritisch naar een ander kijken, onderkennen wat niet goed gaat en weten hoe het beter kan zijn de voorwaarden om het zelf goed te kunnen doen. In deze stap komt het erop aan om zelf in een relatief eenvoudige situatie te experimenteren met de nieuwe kennis. Lukt het je om te handelen zoals je denkt dat het moet?

Stap 5: COMPLEXE OEFENING

Een vaardigheid of competentie beheers je pas goed, wanneer je in staat bent om de vaardigheid te tonen in een complexe situatie, of te wel een situatie met een hoog realiteitsgehalte. Om je daarin te trainen, wordt hier een situatie geschetst die je zou kunnen opzoeken of die je samen met een paar anderen zou kunnen creŽren.

Stap 6: NAMETING

Hier volgt dezelfde vragenlijst als bij stap 1. Door deze nogmaals in te vullen kun je zien of je na het doorlopen van de voorgaande stappen beter geworden bent in de vaardigheid. Je kunt ook aan anderen, die jou geobserveerd hebben, vragen om deze vragenlijst in te vullen. Zo kun je nagaan of anderen er net zo overdenken als jijzelf.

 Deze website is ontwikkeld door:
Dr. Joke Oosterhuis-Geers
Universiteit Twente
Faculteit Informatica
Postbus 217
7500 AE Enschede

Voor vragen over de site kunt u contact opnemen met: Carel Vaneker
Helma Vlas


Met medewerking van:

Dolf Heiligers (regisseur, cameraman, editor van videoclips)
Bart Hilhorst (student Telematica) Technisch ontwerp, grafisch ontwerp
Tom Broens (student Telematica) Technisch ontwerp
Jaak Vlasveld (student Telematica) Technische ondersteuning
Robin Slagman (javascripts)
Anuska Oosterhuis (student Kunst Academie) Grafisch ontwerp

Meerdere studenten Telematica (acteurs):
 • Jesper Aarts
 • Valentijn Broekhuizen
 • Fleur Aalbersberg
 • Vincent Gaiser
 • Melle Gloerich
 • Ivo Grondman
 • Tom Broens
 • Bart Hilhorst
 • Omar el Khamlichi
 • Lianne Meppelink
 • Mirjam Ogink
 • Arschana Pathiraj
 • Maurice Tan
 • Emiel Schoot Uiterkamp
 • Willem Wong
 • Nico van Diepen (docent)

© Copyright: J.A. Oosterhuis-Geers

Laatste aanpassingen:

 • Algemene site review.
 • Nieuwe lay-out openingspagina
 • Foto's op sitemap en introductiepagina
 • Toevoeging van:
  • nonverbale communicatie
  • cases reflecteren
  • cases project managen

Laatste aanpassingen uitgevoerd op: 28-4-2003