Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.Website ontwerpen

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Ik weet welke processen een rol spelen bij het ontwerpen van software 1          5
2. Als ik een website ga bouwen volg ik een stappenplan 1          5
3. Ik weet hoe belangrijk het is om reeds in een vroeg stadium goed na te gaan wat de wensen en verwachtingen zijn van de opdrachtgever. 1          5
4. Voordat ik echt aan een webpagina begin te bouwen, maak ik een schema van de hele site. 1          5
5. Ik ben erg alert op consistentie in de lay-out van webpagina's 1          5
6. Ik weet in welke situaties ik GIF- en JPG-plaatjes moet gebruiken. 1          5
7. Een eenvoudige HTML-webpagina kan ik wel alleen maken 1          5
8. Ik heb ervaring met meerdere tools, die je nodig hebt voor het maken van interactieve webpagina's 1          5

Je score:

Het advies: