Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen een aantal vragen om te meten op welk niveau jij deze competentie beheerst. Als je een vraag niet begrijpt, is dat geen probleem. Het betekent waarschijnlijk dat je de gebruikte termen nog niet kent. In het onderdeel 'Uitleg" worden deze termen toegelicht. Onderstaand lijstje vul je voor Ún na de tekstuitleg en de oefeningen in. Op deze manier kun je nagaan of jij verbeterd bent. Zorg er wel voor dat je jouw scores bewaart zodat je later kunt vergelijken.Website ontwerpen

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Ik weet welke processen een rol spelen bij het ontwerpen van software 1          5
2. Als ik een website ga bouwen volg ik een stappenplan 1          5
3. Ik weet hoe belangrijk het is om reeds in een vroeg stadium goed na te gaan wat de wensen en verwachtingen zijn van de opdrachtgever. 1          5
4. Voordat ik echt aan een webpagina begin te bouwen, maak ik een schema van de hele site. 1          5
5. Ik ben erg alert op consistentie in de lay-out van webpagina's 1          5
6. Ik weet in welke situaties ik GIF- en JPG-plaatjes moet gebruiken. 1          5
7. Een eenvoudige HTML-webpagina kan ik wel alleen maken 1          5
8. Ik heb ervaring met meerdere tools, die je nodig hebt voor het maken van interactieve webpagina's 1          5

Je score:

Het advies: