Case Portfolio ontwerp

 • Reflecteren
 • Voorbeelden van zelfreflecties in portfolio's van studenten

  Reflecteren

  Stel je komt iemand tegen en die zegt: "Hoe gaat het?". Wat antwoord jij dan? "Goed"? Of geef je een "echt" antwoord. Reflecteren op je sterke en zwakke kanten is in feite op een afstand naar jezelf kijken. Als andere dan aan je vragen hoe het met je gaat, kun je een genuanceerd antwoord geven. Hieronder volgen vier videoclips met situaties waarin vrienden elkaar vragen hoe het gaat. Let eens op de antwoorden. Getuigen deze antwoorden van goede zelfreflecties? Bekijk de clips en geef in de tabel d.m.v. een nummer aan welke clip bij de juiste omschrijving past.

  Zorgvuldig kunnen formuleren van je gedachten is een basisvoorwaarde voor goede zelfreflecties.
  Als je niet te diep nadenkt kunnen zelfreflecties oppervlakkig worden. Je leert er dan ook niet zoveel van.
  Timing van zelfreflecties is essentieel. Je hebt er tijd en rust voor nodig.
  Van goede zelfreflecties leer je veel. Je weet wat je een volgende keer in eenzelfde situatie anders zou aanpakken.  Voorbeelden van zelfreflecties in portfolio's van studenten

  Goed bewijsmateriaal:

  • cijferbriefjes
  • fotoreportage
  • omslag van cd-rom
  • schoolkrant
  • poster
  • advies
  • verslag
  • gedicht
  • diskette met demo
  • video
  • url-adres van website

  Goede reflecties:

 • m.b.t. informatiesystemen modelleren:
  • tijdens het vak IS had ik nogal wat zaken verkeerd op een rijtje staan, b.v. verkeerde infostromen selecteren, andere processen noemen etc. Graag zou ik op deze punten wat meer grip krijgen of te wel in een keer een goed model opzetten
 • m.b.t. invloed van informatiesystemen op organisaties kunnen voorspellen
  • via mijn vaders bedrijf en een Frans t.v.-programma heb ik gezien dat IT-systemen maken dat het middenkader uitgedund wordt en dat mensen gesoleerd raken van hun werk. Ik wil graag de sociale aspecten bekijken.
 • m.b.t. samenwerken in projecten
  • in projecten vervul ik vaak de voortrekkersrol. Ik heb dan vaak de indruk dat ik alles moet tillen, bijgestaan door een paar jongens
  • tijdens mijn activiteiten als scheidsrechter en als coach van het jeugdteam heb ik goed leren letten op de balans tussen algemeen en individueel belang
 • m.b.t. presenteren
  • dat vind ik van mezelf vrij postief. Ik heb wel moeite met het ter plekke beantwoorden van vragen en het bedenken van argumenten. Dat heeft bij mij wat meer tijd nodig.
  • op het VWO heb ik een aantal spreekbeurten gehouden. Hierbij kunnen nog dingen verbeterd worden, zoals: de voorbereiding (interesse van het publiek nagaan en een boeiend begin maken) en de uitvoering (duidelijker praten en het publiek aankijken)
 • m.b.t. schriftelijk communiceren
  • deze website is goed afgestemd op de doelgroep en heeft een goede structuur. wat nog beter kan is de grammatica en de levendigheid van de tekst.
  • ik wil me beter kunnen richten op degene voor wie de tekst bedoeld is. Ook wil ik meer inzicht krijgen in de technieken om de tekst levendiger te maken

  Voorbeelden van te oppervlakkige reflecties:

 • m.b.t. info-behoeften achterhalen
  • IBIK-boek: hierdoor heb ik kennis in huis om info-behoeften te achterhalen. Ik verwacht echter dat de praktijk lang niet altijd parallel met de theorie zal,lopen, waardoor ik mijn vaardigheden in de praktijk hiermee niet erg hoog inschat
 • m.b.t. kwaliteit van IT- systemen beoordelen en evalueren
  • ik wil meer kennis krijgen van kwaliteistcontrole, -beheersing, - systemen en -beleid. Ook wil ik meer te weten komen over waar en wat te beoordelen op kwaliteit
 • m.b.t. informatie verzamelen met oude en nieuwe technieken
  • mijn vaardigheid hierin is goed, omdat je hier al jaren mee bezig bent
 • m.b.t. samenwerken in projecten
  • samenwerken in projecten gaat mij wel goed af. Alle projecten zijn met een ruim voldoende afgesloten
  • ik werk in de horeca. Het is dus vooral een combinatie van individueler en teamwerk
 • m.b.t.presenteren
  • dat gaat mij altijd wel goed af
  • tijdens de poresentaie bij ... werd op verschillende punten gelet en werden aantekeningen gemaakt. Hierdoor werd ik op de slechtere ounten attent gemaakt. De laatste keer ging het beter en was ik meer ontspannen
 • m.b.t. schriftelijk communiceren
  • ik heb meegewerkt aan een schoolkrant Er waren veel positieve reacties
  • in mijn loopbaan heb ik meerdere rapporten en verslagen ingeleverd
  • verslagen maken heb ik veel gedaan op het VWO
 • m.b.t. zelfstandig inwerken in een bedrijf
  • het is tot nu toe altijd goed verlopen
 • m.b.t. onderhandelen
  • je moet altijd een beetje bluffen