Complexe oefening 'Portfolio Ontwerp'

 

Voor het ontwerpen van een digitale show case portfolio zet je de volgende stappen.

(De eerste 5 stappen zijn gelijk aan de 'korte oefening')

Stap 1: Formuleer SMART-doelen

Stap 2: Verzamel bewijsmateriaal

Stap 3: Selectie

Stap 4: Reflectie

Stap 5: Ontwerp Show Case Portfolio

Stap 6: Maak van uw show case portfolio een website

 

Stap 1: Formuleer SMART-doelen

Ga bij jezelf na wat je leuk vindt, welke competenties jij zou willen verbeteren. Kies er maximaal vijf uit. Formuleer op basis hiervan twee SMART-doelen.

Stap 2: Verzamel bewijsmateriaal

Ga op zoek naar materiaal waarmee je kunt aantonen in welke mate jij bepaalde competenties beheerst.

Hierbij kun je denken aan:

 • aan verslagen die je eerder geschreven hebt,
 • spreekbeurten / lezingen / voordrachten die je ooit gehouden hebt en waarvan je de teksten / bouwplannen / sheets nog bewaard hebt,
 • producten die je gemaakt hebt, zoals computerprogramma's, websites, maquettes, ontwerptekeningen, schoolkrant e.d.

Stap 3: Selectie

Orden het bewijsmateriaal naar competentie. Bestudeer het bewijsmateriaal en kijk of je iets kunt herkennen van persoonlijke groei in de periode tussen je eerste en je laatste verslag, je eerste en je laatste presentatie, je eerste en je laatste product etc.

Stap 4 : Reflectie

Om een goed beeld te vormen van je mogelijkheden is het van belang na te gaan wat je sterke en zwakke kanten zijn, maar nog belangrijker is het nagaan van je leervermogen. Je leervermogen geeft aan of je in staat bent snel nieuwe zaken bij te leren.

De kern van een zelfreflectie in een portfolio is:

  • het waardeoordeel over de mate waarin je een bepaalde competentie denkt te beheersen,
  • het bewijsmateriaal wat je kunt overleggen om aan te tonen dat je waarde-oordeel gebaseerd is op feiten, en
  • de doelen die je jezelf stelt op basis van deze reflecties.

Stap 5: Ontwerp Show Case Portfolio

Op basis van voorgaande stappen maak je een selectie voor je show case portfolio, de portfolio die dient om jezelf naar buiten te profileren als een academicus.

 • Bepaal de structuur van je show case portfolio
 • Kies voor een heldere en duidelijke lay-out
 • Geef het geheel een persoonlijk tintje, waarmee jij je onderscheidt van je studiegenoten
 • Geef duidelijk aan waar sprake is van persoonlijke groei

Stap 6: Maak van je show case portfolio een website

Wanneer je nog niet eerder een website gemaakt hebt, volg dan het onderdeel "Website ontwerpen"

Wanneer je al eerder een website gemaakt hebt, zet dan de volgende stappen:

 • Bepaal de structuur van de website
 • Kies een lay-out
 • Maak links naar bewijsmateriaal
 • Zorg voor een professionele indruk
 • Wees je ervan bewust dat al deze aspecten iets zeggen over jou. Een "lollige" site is leuk voor medestudenten, maar potentiŽle werkgevers zullen daar anders over denken. Een "stijlvol vormgegeven" site zegt iets anders over jou dan een "drukke" site.