Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.Portfolio ontwerpen

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Eigen leerdoelen heb ik duidelijk geformuleerd 1          5
2. Ik heb voldoende goede bewijzen verzameld 1          5
3. Het materiaal in mijn portfolio heeft een logische structuur 1          5
4. Ik heb een duidelijke selectie gemaakt uit het totale materiaal 1          5
5. Het geheel heeft een persoonlijk tintje meegekregen 1          5
6. Mijn persoonlijke groei is goed bijgehouden 1          5
7. Op bepaalde punten is er duidelijk sprake van vooruitgang 1          5
8. Ik heb feedback gevraagd aan anderen over mijn functioneren 1          5

Je score:

Het advies: