Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen een aantal vragen om te meten op welk niveau jij deze competentie beheerst. Als je een vraag niet begrijpt, is dat geen probleem. Het betekent waarschijnlijk dat je de gebruikte termen nog niet kent. In het onderdeel 'Uitleg" worden deze termen toegelicht. Onderstaand lijstje vul je voor Ún na de tekstuitleg en de oefeningen in. Op deze manier kun je nagaan of jij verbeterd bent. Zorg er wel voor dat je jouw scores bewaart zodat je later kunt vergelijken.Portfolio ontwerpen

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Eigen leerdoelen heb ik duidelijk geformuleerd 1          5
2. Ik heb voldoende goede bewijzen verzameld 1          5
3. Het materiaal in mijn portfolio heeft een logische structuur 1          5
4. Ik heb een duidelijke selectie gemaakt uit het totale materiaal 1          5
5. Het geheel heeft een persoonlijk tintje meegekregen 1          5
6. Mijn persoonlijke groei is goed bijgehouden 1          5
7. Op bepaalde punten is er duidelijk sprake van vooruitgang 1          5
8. Ik heb feedback gevraagd aan anderen over mijn functioneren 1          5

Je score:

Het advies: