Korte oefening: "Interview vragen formuleren"

Een goede voorbereiding van een interview is het halve werk.

Stel dat je mee wilt doen aan de wedstrijd ‘Thinkquest’. De bedoeling van de wedstrijd is dat je een educatieve website maakt. Als je de wedstrijd wint kom je op t.v. en krijg je een behoorlijk geldbedrag (http://www.thinkquest.nl).
Het lijkt jou wel wat om hieraan mee te doen. Je besluit een docent van je middelbare school te interviewen.
Voordat je het interview afneemt, maak je de interviewvragen.

Volg hiervoor de volgende stappen:

 1. Oriënteer je op de situatie (wat is het voor een wedstrijd, wat voor mensen doen eraan mee, is de wedstrijd al eens eerder gehouden, wat zijn de eisen, zijn er al voorbeelden e.d.)
 2. Ga na wat het doel van het interview is (b.v. medewerking van docent bereiken of globaal idee over samenwerking en opzet van website krijgen of heel concreet informatie verzamelen over vorm en inhoud van de website)
 3. Bedenk zo veel mogelijk vragen die samenhangen met je doel
 4. Orden deze vragen in bepaalde rubrieken
 5. Controleer de vragen op inhoud
 6. Check of de rubrieken samenhangen met je doel en stel op basis hiervan eventueel de vragen of doelen bij
 7. Controleer de vragen op technische aspecten zoals:
  • Heldere formuleringen
  • Begrijpelijkheid
  • Geen vakjargon
  • Ondubbelzinnigheid
  • Niet suggestief zijn
 8. Formuleer alle vragen op twee manieren (open en gesloten)
 9. Bedenk ‘doorvragen’ voor het geval de respondent kort van stof is.
 10. Vul je vragen aan met:
  • Opening (eventueel introductie van jezelf en doel van het interview)
  • Afsluiting (dank voor medewerking en eventuele vervolgafspraken)