Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.

Interviewen

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Mijn voorbereidingen op interviews zijn gedegen 1          5
2. Vooraf formuleer ik open en gesloten vragen 1          5
3. Ik maak een goede afspraak vooraf 1          5
4. Aan het begin van het interview introduceer ik mezelf en het doel van het interview 1          5
5. Ik ben in staat begrijpelijke vragen te stellen 1          5
6. Suggestieve vragen weet ik te vermijden 1          5
7. Mijn onderbrekingen zijn goed getimed 1          5
8. Ik zorg ervoor geen waardeoordelen uit te spreken over de informatie van de geinterviewde 1          5
9. Interviews rond ik netjes af met een dankwoord en afspraken over het vervolg 1          5
10. De verkregen informatie werk ik vrij snel na het interview uit 1          5
11. Elk interview onderwerp ik aan een kritische evaluatie om te zien wat ik er nog van kan leren 1          5

Je score:

Het advies: