Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen een aantal vragen om te meten op welk niveau jij deze competentie beheerst. Denk hierbij aan een interview dat je ooit gehouden hebt. Als je nog nooit een interview hebt afgenomen, neem dan een gesprek in gedachten, dat enigszins leek op een vraaggesprek. Als je een vraag niet begrijpt, is dat geen probleem. Het betekent waarschijnlijk dat je de gebruikte termen nog niet kent. In het onderdeel 'Uitleg" worden deze termen toegelicht. Onderstaand lijstje vul je voor én na de tekstuitleg en de oefeningen in. Op deze manier kun je nagaan of jij verbeterd bent. Zorg er wel voor dat je jouw scores bewaart zodat je later kunt vergelijken.

Interviewen

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Mijn voorbereidingen op interviews zijn gedegen 1          5
2. Vooraf formuleer ik open en gesloten vragen 1          5
3. Ik maak een goede afspraak vooraf 1          5
4. Aan het begin van het interview introduceer ik mezelf en het doel van het interview 1          5
5. Ik ben in staat begrijpelijke vragen te stellen 1          5
6. Suggestieve vragen weet ik te vermijden 1          5
7. Mijn onderbrekingen zijn goed getimed 1          5
8. Ik zorg ervoor geen waardeoordelen uit te spreken over de informatie van de geinterviewde 1          5
9. Interviews rond ik netjes af met een dankwoord en afspraken over het vervolg 1          5
10. De verkregen informatie werk ik vrij snel na het interview uit 1          5
11. Elk interview onderwerp ik aan een kritische evaluatie om te zien wat ik er nog van kan leren 1          5

Je score:

Het advies: