Case Samenwerken

Opdracht 1
Opdracht 2

Opdracht 1

In onderstaand fragment zie je een situatie die regelmatig voorkomt in projectgroepen:

Hieronder volgen een vijftal fragmenten die laten zien hoe je als groep kunt reageren op zo'n situatie. Zet de fragmenten in de juiste volgorde, beginnend bij de minst en oplopend naar de meest constructieve reactie op zo'n situatie in de groep.Zet de fragmenten nu in de goede volgorde van minst naar meest constructief.

Minst constructief Meest constructief

Opdracht 2

In het volgende fragment zie je dat iemand uit de groep wegloopt:

Stel dat jij lid bent van deze groep.

  • Wat is jouw eerste reactie?
  • Hoe zou jij handelen in deze situatie?
  • Wat is het meest constructief in deze situatie?

Bespreek jouw antwoorden op deze vragen met eventuele groepsgenoten.