Complexe oefening

Team building

Bij deze oefening gaan we ervan uit dat jij lid bent van een bepaalde professionele groep. Dat kan zijn een projectgroep, een team, een bestuur, maar ook een afdeling waar je werkt.

Om het functioneren van de groep te bevorderen is het goed zo af en toe een bijeenkomst te organiseren waarin je het functioneren als groep bespreekbaar maakt.

Probeer dit uit met een groep, die je hiervoor geschikt acht. Dit doe je aan de hand van de volgende stappen.

Stap 1:

Overleg met de groep of zij hiervoor voelen.

Stap 2:

Creëer een veilige situatie door:

      • Het doel van een dergelijke bijeenkomst toe te lichten
      • Feedbackregels uit te leggen
      • "Top-tip procedure" te hanteren

Stap 3:

Maak een ronde waarin iedereen één Top-tip aan elk ander groepslid geeft.

Vermijd in deze fase discussie over de Top-tips.

Stap 4:

In deze fase mag eenieder om opheldering en verduidelijking vragen.

Stap 5:

Laat eenieder een keuze maken van de beste 3 tips die hij/zij gekregen heeft

Stap 6:

Maak een lijst van afspraken over de tips die elk groepslid in de komende periode wil gaan uitvoeren

Stap 7:

Check na een paar maanden of de tips gerealiseerd zijn of worden.

 

 N.B. "Top-tip procedure" d.w.z. je vertelt eerst iets waarvan jij vindt dat de ander daar goed in is (TOP) en daarna geef je een TIP over hoe de ander de volgende keer iets beter zou kunnen doen"