Korte oefening 'Conflict hanteren'

Case " Dubbele lezing"

Martijn en Peter organiseren samen de lezing voor de studentenvereniging. Het loopt niet soepel.

Zo ziet Martijn het conflict:

"Ik zou met Peter een lezing organiseren voor onze studievereniging. Hij zou Midas Dekker vragen en ik zou een zaaltje huren. Drie weken van tevoren had ik alles geregeld: zaal, verlichting, lopend buffet... ik vroeg aan Peter of Midas nog speciale wensen had, over hoe we hem zouden opvangen en zo. Had ie nog helemaal niets geregeld!!! Hij kon Midas niet bereiken was het enige dat ie zei. Nou, ik denk daar gaat onze lezing. Ik vroeg aan Peter hoe ie dat ging oplossen nou en dat wist ie niet. ’s Avonds heb ik toen gevraagd aan m’n moeder of ze Rutger Kopland wilde vragen; dat is nog ’n oude schoolvriend van mijn opa en die wilde wel. Ik dacht dat ik ons gered had tot de dag zelf; toen stonden er ineens twee auteurs voor de deur: Rutger én Midas. Peter is echt een eikel. Nooit iets gaan organiseren met die jongen."

Zo kijkt Peter ertegen aan:

"Ik heb ooit een lezing georganiseerd met Martijn. Onwijs stress-konijn is dat. Kan niks delegeren en roept altijd dat het op zijn manier moet. Ik had Midas Dekker geboekt voor die avond. Toen ik samen met Midas aankwam werden we begroet door een of andere ouwe vent, een dichter, die Martijn op het laatste moment nog uit Groningen had laten overkomen omdat ie er niet op vertrouwde dat ik iets geregeld had. Toen hebben we ze allebei maar laten voordragen. Achteraf riep Martijn dat we door mijn toedoen het budget voor de lezing flink hadden overschreden. Terwijl hij zelf die man met het bejaardentransport uit Groningen heeft laten overkomen! Sukkel…"

Vragen:

 1. Analyseer dit conflict aan de hand van de volgende vragen:
  • Waarover gaat het conflict?
  • Hoe belangrijk is deze kwestie voor de betrokken partijen? (denk hierbij aan het belangenschema;)
  • In welke mate zijn de partijen van elkaar afhankelijk?
  • In hoeverre is er sprake van machtsverschillen?
  • Moet het conflict snel opgelost worden of is er meer tijd beschikbaar?
 2. Welke typische reacties vertonen Martijn en Peter ?
 3. Ga na op welke momenten Martijn en Peter iets hadden kunnen doen om te voorkomen dat het conflict zo hoog zou oplopen?