Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.

Teambuilding

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Het gemeenschapeplijk belang van de groep kan ik goed duidelijk maken 1          5
2. Ik bewaak dat de individuele verschillen worden gerespecteerd 1          5
3. Ik zorg ervoor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt 1          5
4. Op mijn initiatief heeft elk groepslid een gevarieerd aantal taken 1          5
5. Door mijn toedoen is er voldoende aandacht voor de kwaliteit van de eindprodukten en hun kosten 1          5
6. Ik zorg ervoor dat eenieder een eigen bijdrage heeft aan de groep 1          5
7. Ik vind het belangrijk dat ieder groepslid een eigen taak heeft in de groep 1          5
8. Ik stimuleer dat we waarderingen voor elkaar ook uiten 1          5
9. Ik heb er geen moeite mee om een groepslid aan te spreken op gemaakte afspraken 1          5
10. Mijn irritaties kan ik goed bespreken met de persoon in kwestie 1          5
11. Constructief feedback geven gaat mij makkelijk af 1          5
12. Met feedback van anderen op mijzelf kan ik goed overweg 1          5

Je score:

Het advies: