Korte oefening Analyseren van teksten

 

Om betere teksten je kunnen schrijven moet je nagaan wat jouw sterke en zwakke punten zijn op dat gebied. Het analyseren van een oude tekst doe je als volgt:

  • Zoek de laatste tekst op die jij geschreven hebt.
  • Ga aan de hand van onderstaande figuur na of je alle activiteiten van het schrijfproces hebt verricht toen je die tekst schreef. Welke activiteiten gingen je goed af en welke minder.
  • Noteer je sterke en zwakke punten
  • Bekijk deze notitie bij het eerstvolgende tekst en probeer je zwakke plekken te verbeteren

 

 

Associaties opschrijven

Informatie verzamelen

Literatuurverwijzingen noteren

Doelgroep bepalen

Structuur aanbrengen

Moeilijkheidsgraad van tekst bepalen

Sjabloon voor lay-out kiezen

Volzinnen uitschrijven

Details opzoeken

Tekst aantrekkelijk maken:

anekdotes / voorbeelden / illustraties

Spelling en grammatica controleren

Inhoud controleren op:

juistheid / volledigheid / interne consistentie / verwijzingen

Link maken

Tekst bijstellen