Complexe oefening in 'Presenteren'

Je bereidt je voor op een presentatie voor een opdrachtgever. Ga uit van een situatie waarin je voor het bedrijf een product ontwikkeld hebt voor een opdrachtgever. Het product is klaar en je laat het resultaat zien aan je opdrachtgever en een paar genodigden van het bedrijf van de opdrachtgever.

Hoe pak je dit aan?

Stap 1:

Reflecteer op jouw manier van presenteren in het verleden:

    • de manier waarop jij voordrachten hebt gehouden en wat anderen ervan vonden
    • je persoonlijke leerervaringen

Stap 2:

Formuleer op basis van bovenstaande voor jezelf een of meerdere SMART-doelen m.b.t. presenteren

Stap 3:

Maak een spreekschema voor je voordracht (zie hiervoor de "korte oefening in presenteren" of bestudeer de voorbeelden in het boek Leren Communiceren, hoofdstuk Presenteren)

Stap 4:

Ontwerp sheets (op ware grootte en in de echte kleuren) of een power point slideshow

Stap 5:

Maak een beoordelingsschema aan de hand van beoordelingscriteria die aansluiten bij je SMART-doelen (zie hiervoor "checklist beoordelingscriteria presentaties")