Korte oefening 'presentatie voorbereiden'

Volg de zeven stappen:

 1. Bepaal de context van je presentatie. Waar en met welke hulpmiddelen?
 2. Bepaal het onderwerp van je presentatie en het doel. Wil je het publiek informeren, overtuigen, discussiëren en/of nieuwsgierig maken?
 3. Bepaal je doelgroep. Voor wat voor soort mensen is de presentatie bedoeld?
 4. Bepaal de kernpunten en de opbouw van je betoog. Zorg dat het geheel een logische structuur heeft en de volgende elementen bevat:

  • Kop met pakkende opening, doel van de presentatie, overzicht van het geheel
  • Kern met een beperkt aantal punten, aangevuld met toelichtingen, argumenten, voorbeelden, anekdotes, illustraties en/of data
  • Staart met samenvatting, conclusie, aanbevelingen, een goede 'uitsmijter' en eventueel een stelling of activerende discussievraag.

 1. Kies een invalshoek die uitgaat van de interesses en het belang van het publiek.
 2. Maak het verhaal leuk door een grapje, cartoon of leuke anekdote.
 3. Maak de hulpmiddelen klaar, zoals spreekschema, sheets, diashow, hand-outs, boeken en dergelijke. Een spreekschema maak je als volgt:

  • Schrijf de openingszin en de afsluitingszin (of discussievraag) voluit op.
  • Geef de kernpunten weer in trefwoorden.
  • Schrijf ook de overgangszinnen voluit, dat wil zeggen de zin die je zegt als je van het ene kernpunt naar het andere overstapt.
  • Nummer sheets of dia's en noteer in de linker kantlijn het nummer van de sheet die je bij een onderdeel wilt laten zien. Als je en stukje video wilt laten zien of muziek wilt afspelen, noteer dan begin en eindstanden of cd-nummers in de linker kantlijn.
  • Noteer aanwijzingen die ervoor kunnen zorgen dat je attent blijft op punten waar jij extra aandacht aan wilt geven. Doe dat in een opvallende kleur op de juiste plaats in de tekst. Bijvoorbeeld opmerkingen als: 'korte stilte laten vallen' of 'verstaanbaar praten' of 'publiek aankijken' en dergelijke.

 

Probeer eens een voordracht te houden met behulp van een spreekschema en kijk of jij er voordeel bij hebt. Heb je duidelijk eigen wensen, pas het geheel dan aan. Ga actief op zoek naar een werkwijze, waar jij je prettig bij voelt en die het jou makkelijker maakt om een goede presentatie te houden.