Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.

Presenteren

Presenteren

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. De informatie die ik in mijn presentatie naar voren breng, is volledig 1          5
2. Het publiek vindt mijn verhaal interessant 1          5
3. De openingen van mijn presentaties zijn boeiend 1          5
4. De structuren van mijn verhalen zijn logisch 1          5
5. Ik hanteer deugdelijke argumenten in mijn presentaties 1          5
6. Ik weet altijd wel een leuke anecdote te verzinnen om mijn presentaties wat te verlevendigen 1          5
7. De afsluitingen van mijn presentaties zijn pakkend 1          5
8. Ik ben in staat het publiek te verleiden tot actieve deelname 1          5
9. Op reacties uit het publiek kan ik snel en adequaat reageren 1          5
10. Mijn spreektempo is goed 1          5
11. Ik zorg ervoor dat de audiovisuele middelen goed verzorgd zijn 1          5

Je score:

Ons advies: