Case 'Discussie leiden'

Beschrijving van de case:

Een groepje studenten doet mee aan projectonderwijs. Elke groep is een fictief 'ingenieursbureau'. Dat bureau heeft een opdrachtgever, te weten het streekziekenhuis. De Raad van Bestuur van dat ziekenhuis wil graag een advies. Het softwarehuis dat het Management Informatie Systeem (MIS) van het ziekenhuis onderhoudt, is overgenomen door een groter bedrijf. Wat nu te doen? Kan een ander bureau het huidige MIS onderhouden een aanpassen? Zo ja welke? Of is het beter een nieuw MIS aan te schaffen? Zo ja, welke? Wat is op de lange duur het meest effectief en efficient?

Case 1: Discussiestructuren
Case 2: Interrupties

Case 1: Discussiestructuren

Hieronder staan een aantal scenes van een gestructureerde en een ongestructureerde discussie van een projectgroep. Welke scenes horen bij de gestructureerde en welke bij de ongestructureerde bijeenkomst? Typ het nummer van de scene voor het juiste treftwoord. Een toelichting op de scene is te lezen in de link achter het trefwoord.


Bekijk scŤne Antwoord Ongestructureerde bijeenkomst Antwoord Gestructureerde bijeenkomst Antwoord goed?
Opening
Informeel begin Opening + voorstel + agenda
Taakverdeling
Te snel naar taakverdeling Probleemverheldering
Overzicht
Geen overzicht over projecttijd Overzicht over projecttijd
Afsluiting
Gezellige afsluiting Samenvatting + afsluiting


Vul hierboven de juiste nummers bij de juiste omschrijving in.

Informeel begin (toelichting)

 • Als niemand van de groep weet, wat er gedaan moet worden, en het er een beetje bij laat zitten of wacht op een ander, komt een groep moelijk op gang. Dit leidt tot onnodig tijdverlies.

Te snel naar taakverdeling (toelichting)

 • Als de discussieleider te snel overgaat tot een taakverdeling, dan is de kans groot dat de groepsleden zo maar wat doen. InefficiŽnt werken is het resultaat. Duidelijkheid over de probleemstelling en de opdracht gaat vooraf aan een taakverdeling.

Geen overzicht over projecttijd (toelichting)

 • Een veel gemaakte fout bij projectwerk is dat je denkt dat je tijd genoeg hebt. Hoe beter je weet wat het probleem en de opdracht precies inhouden, hoe beter je kunt inschatten wat het aan tijd zal kosten. Besteed dus zeker in het begin van een project voldoende aandacht aan het verhelderen van de probleemstelling.

Gezellige afsluiting (toelichting)

 • De afsluiting is gezellig en goed voor de sfeer. De mensgerichte aspecten van de groep zitten wel goed, maar het blijft de vraag of de groep ook wel toekomt aan een goede taakuitvoering.

Opening met duidelijke agenda (toelichting)

 • Wanneer de groepsleider een duidelijke agenda heeft en deze bespreekt met de groep, dan heb je meer kans op een effectieve bijeenkomst. De taakgerichtheid van de groep is dan wel goed, maar er moet wel gelet worden op de sfeer.

Probleem verhelderen (toelichting)

 • De groep besteedt meer aandacht aan het verhelderen van de opdracht en de probleemstelling. Deze duidelijkheid maakt dat groepsleden beter weten wat er van hen verwacht wordt. Het verhoogt de effectiviteit van het groepswerk.

Overzicht over tijd (toelichting)

 • Een wat pessimistische inschatting van de tijd die een groep heeft voor een project bevordert de werkhouding. Het kan alleen maar meevallen!

Samenvatting en afsluiting (toelichting)

 • Door goed samen te vatten wat er precies is afgesproken, worden misverstanden voorkomen en weet eenieder waar ie aan toe is.

Case 2: Interrupties

Tijdens groepsbijeenkomsten kan het gebeuren dat een paar groepsleden meer met zichzelf of elkaar bezig zijn dan met de groep. Hieronder volgen een aantal scenes waarin de discussieleider probeert de groepsdiscussie centraal te houden.
Welke scene hoort bij de omschrijving van de mogelijke ingrepen van de discussieleider?

Scene Ingreep van de discussieleider
Humoristische interruptie
Elegante interruptie
Voorzichtige poging
Een groepslid neemt de taak over

Vul hierboven de juiste nummers bij de juiste omschrijving in.


Humoristische interruptie (toelichting)

 • De ingreep van de discussieleider is wat bot. In een informele groep kan dit geen probleem zijn. Soms kan het zelfs grappig overkomen. Wanneer er niet om gelachen wordt, bestaat het gevaar dat een dergelijke ruwe interruptie de sfeer negatief beÔnvloedt, zeker wanneer het vaker gebeurt.

Elegante interruptie (toelichting)

 • De ingreep van de discussieleider is elegant omdat de discussieleider de storende groepsleden weer bij de discussie betrekt door te verwijzen naar datgene wat deze leden zojuist in de groep ingebracht hebben.

Voorzichtige interruptie (toelichting)

 • De poging van de discussieleider is te voorzichtig. In zo'n geval is de kans groot dat de groepsleden de interruptie negeren en gewoon doorgaan met hun onderonsje.

Een groepslid neemt de taak over (toelichting)

 • Wanneer de discussieleider vergeet in te grijpen of het te voorzichtig doet, kan een groepslid deze taak van de discussieleider overnemen. Uiteindelijk is ieder groepslid verantwoordelijk voor het goed functioneren van de groep en dus ook voor een goed verloop van de discussie.