Complexe oefening 'Discussiëren'

 

In deze oefening ga je een discussie in een 'real-life' observeren. Omdat je hierbij zelf aanwezig bent, kan dat erg moeilijk zijn omdat je twee dingen tegelijk moet doen, namelijk deelnemen aan een vergadering en tegelijkertijd de gang van zaken observeren. Ook is het handig als je deze oefeningen met z'n tweeën doet.

Kies dan ook een vergadering of bijeenkomst die jij hiervoor geschikt acht.

 • Bereid de bijeenkomst voor door kritisch te kijken naar de agenda. Probeer een antwoord te vinden op de volgende vragen:
  • Is de volgorde van de agenda punten logisch?
  • Wat voor soort bespreking wordt er verwacht bij de diverse agendapunten (meningsvorming, besluitvorming, commentaar)
  • Welke structuur zou jij zelf aanbrengen bij de wat langere agendapunten als jij voorzitter was? Noteer deze punten.
 • Ga naar de vergadering en let op de volgende punten:
  • Hanteert de voorzitter een structuur die lijkt op de structuur die jij bedacht hebt?
  • Wie bepaalt de structuur van de vergadering, de voorzitter of de deelnemers?
  • Wie bepaalt het verloop van de discussie, degene die het hardst of het vaakst praat of degene die met de beste argumenten komt?
  • Is er sprake van het gebruik van debateertrucs? Zo ja, welke worden gebruikt ?
 • Ga na wat je eigen invloed is op het groepsgebeuren:
  • Probeer jij de lijn in de discussie bij te stellen? Zo ja, waarom? Lukt het? Zo nee, waarom niet?
 • Bespreek je bevindingen met de groep (denk hierbij aan feedbackregels)