Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.

Discussie leiden

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. De aard van de bespreking maak ik voor iedereen duidelijk 1          5
2. De structuur van de discussie weet ik goed te handhaven 1          5
3. Ik zorg ervoor dat iedereen een agenda ontvangt 1          5
4. Als discussieleider bewaak ik de structuur goed 1          5
5. Ik inventariseer de meningen van de deelnemers zorgvuldig 1          5
6. Ik ben in staat de sfeer goed te bewaken 1          5
7. De deelnemers aan de discussie weet ik te stimuleren om goed mee te werken aan de structuur 1          5
8. Ik zorg ervoor dat de deelnemers elkaar voldoende ruimte geven om mee te doen 1          5
9. Door mij werken de deelnemers aan de discussie mee aan een goede sfeer 1          5

Je score:

Het advies: