Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen een aantal vragen om te meten op welk niveau jij deze competentie beheerst. Als je een vraag niet begrijpt, is dat geen probleem. Het betekent waarschijnlijk dat je de gebruikte termen nog niet kent. In het onderdeel 'Uitleg" worden deze termen toegelicht. Onderstaand lijstje vul je voor én na de tekstuitleg en de oefeningen in. Op deze manier kun je nagaan of jij verbeterd bent. Zorg er wel voor dat je jouw scores bewaart zodat je later kunt vergelijken.

Discussie leiden

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. De aard van de bespreking maak ik voor iedereen duidelijk 1          5
2. De structuur van de discussie weet ik goed te handhaven 1          5
3. Ik zorg ervoor dat iedereen een agenda ontvangt 1          5
4. Als discussieleider bewaak ik de structuur goed 1          5
5. Ik inventariseer de meningen van de deelnemers zorgvuldig 1          5
6. Ik ben in staat de sfeer goed te bewaken 1          5
7. De deelnemers aan de discussie weet ik te stimuleren om goed mee te werken aan de structuur 1          5
8. Ik zorg ervoor dat de deelnemers elkaar voldoende ruimte geven om mee te doen 1          5
9. Door mij werken de deelnemers aan de discussie mee aan een goede sfeer 1          5

Je score:

Het advies: