Case Project management

Case 1: Omgaan met een dominante leider
Case 2: Verantwoordelijkheid van de groepsleider
Case 3: Omgaan met Vermijdingsgedrag in de groep
Case 4: Reageren op fouten van de ander
Case 5: Verhelderen van een probleem
Case 6: Voorbeeld van een werkplan

Case 1 Omgaan met een dominante leider

Hieronder volgt een clip van een groepsproces. Bekijk deze scène en let daarbij vooral op de groepsleidster. Wat vind je van haar stijl van leidinggeven?

Geef hier een omschrijving van jouw mening over Lianne's stijl van leiding geven.

Klik op de volgende clip om jouw mening te vergelijken met die van de groepsleden:

Wat zou jij in deze situatie doen als jij één van de groepsleden was?

Vergelijk jouw opvatting met die van Omar, Melle en Emile.
Case 2 Verantwoordelijkheid van de groepsleider.

In deze clip zie je Emile als groepsleider. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de prestaties van de groep. Het project loopt ten einde en er moet nog veel gedaan worden. Kijk maar eens hoe hij dat aanpakt.

Wat vind je van de aanpak van Emile?


Emile heeft op een training geleerd om verantwoordelijkheden bij de groep te leggen. Kijk eens hoe hij dat nu aanpakt.

Nou dat valt niet mee! Ze hebben er niet zoveel zin in, maar het eerste schaap is over de dam. Hoe denk je dat het verder gaat? Lukt het Emile om zaken NIET naar zich toe te trekken? Kijk hier hoe het verder gaat.

Zo dat gaat de goede kant op. Emile weet de taken goed te verdelen, alleen Omar lijkt te kunnen ontsnappen. Wat zou jij doen om Omar zover te krijgen dat hij ook zijn aandeel in de taken op zich neemt?Kijk hier hoe Emile en de groep dat voor elkaar hebben gekregen.
Case 3 Omgaan met Vermijdingsgedrag in de groep

Hier is nog een keer de situatieschets van een projectgroep die de zaak een beetje heeft laten versloffen en op het laatste moment merkt dat er nog veel gedaan moet worden. Niemand heeft zin om het hard aan te trekken. Kijk maar.

Wat zou jij doen in deze situatie als je groepsleider was?Kijk hier hoe de groep verder gaat.

Wat vind jij van deze situatie? Zou jij als groepsleider akkoord gaan met dit uitstel door de groep?Kijk hier naar onze ster in vermijdingsgedrag!!!


Case 4 Reageren op fouten van de ander

In groepen zijn globaal drie aanpakken mogelijk, namelijk 'taakgericht', 'mensgericht' of een combinatie. Taakgerichtheid verwijst naar effectiviteit, efficiëntie en rationeel gedrag. Mensgerichtheid verwijst naar aandacht voor emotionele aspecten in het groepsgebeuren, op gevoelens van anderen, motivatie en goede onderlinge relaties.

Hier volgen twee scènes uit een groepsproces. Emile heeft een zoekopdracht uitgevoerd op internet. Hij is er wat onzeker over of het wel goed is gedaan, want hij heeft niet zoveel gevonden. De groep reageert op twee manieren. Welke manier past bij de taakgerichte aan