Complexe oefening
"Projectmanagement"
 

Organisatie van de faculteitsintroductie

Stel dat jij dit jaar gevraagd wordt om lid te worden van de commissie die de faculteitsintroductie voor de nieuwe eerstejaars studenten organiseert.
 1. Ga bij jezelf na hoe je dit aan wilt pakken en maak een checklist van punten.
 2. Hier volgen een paar punten die een meer systematische aanpak voorstellen.
  Vergelijk deze punten met de checklist die jezelf gemaakt hebt bij 1.
 3. Welke conclusies trek je uit deze vergelijking?
Checklist van punten:
 1. Raadpleeg expertise
  • leden van de introctiecommissie van afgelopen jaar
  • deelnemers aan de faculteitsintroductie van afgelopen jaar
  • leden van algemen introductiecommissie van de universiteit
  • eventueel ook leden van introductiecommissies van andere unversiteiten
 2. Verzamel materiaal
  • evaluatieverslagen
  • draaiboeken, folders, brochures, websites e.d.
 3. Stel doelen op:
  • gelijk aan vorig jaar
  • anders/beter van vorig jaar
 4. Vertaal doelen naar activiteiten
 5. Verdeel rollen (projectleider, kwaliteitsbewaker, voorlichtingsfunctionaris, e.d.)
 6. Verdeel taken (reserveren ruimtes, catering etc.)
 7. Maak tijdsplan
 8. Regel financiëen e.d.
 9. Overleg, maak notulen en afsprakenlijstjes
 10. Controleer of afspraken nagekomen zijn
 11. Maak draaiboek voor de introductiedagen
 12. Voer alles uit volgens plan
 13. Bewaak het proces en stel eventueel tussentijds bij
 14. Evalueer na afloop, trek conclusies en doe aanbevelingen voor de volgende introductieterug