Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.

Project managen

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Ik kan goed inschatten wat de groepsleden eigenlijk het liefst willen 1          5
2. De doelen van de groep kan ik "SMART" maken 1          5
3. Ik zorg ervoor dat de doelen van de groep worden gedeeld door de meerderheid 1          5
4. Persoonlijke en groepsdoelen kan ik redelijk op elkaar afstemmen 1          5
5. Ik weet een juist onderscheid te maken tussen soorten besprekingen 1          5
6. Het opstellen van een projectplan gaat mij goed af 1          5
7. Ik ben in staat een juiste balans te vinden tussen mens- en taakgerichtheid 1          5
8. De verschillende soorten besluitvorming weet ik juist toe te passen 1          5

Je score:

Het advies: