Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen een aantal vragen om te meten op welk niveau jij deze competentie beheerst. Als je een vraag niet begrijpt, is dat geen probleem. Het betekent waarschijnlijk dat je de gebruikte termen nog niet kent. In het onderdeel 'Uitleg" worden deze termen toegelicht. Onderstaand lijstje vul je voor én na de tekstuitleg en de oefeningen in. Op deze manier kun je nagaan of jij verbeterd bent. Zorg er wel voor dat je jouw scores bewaart zodat je later kunt vergelijken.

Project managen

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Ik kan goed inschatten wat de groepsleden eigenlijk het liefst willen 1          5
2. De doelen van de groep kan ik "SMART" maken 1          5
3. Ik zorg ervoor dat de doelen van de groep worden gedeeld door de meerderheid 1          5
4. Persoonlijke en groepsdoelen kan ik redelijk op elkaar afstemmen 1          5
5. Ik weet een juist onderscheid te maken tussen soorten besprekingen 1          5
6. Het opstellen van een projectplan gaat mij goed af 1          5
7. Ik ben in staat een juiste balans te vinden tussen mens- en taakgerichtheid 1          5
8. De verschillende soorten besluitvorming weet ik juist toe te passen 1          5

Je score:

Het advies: