Case: Notuleren

Het dagelijks bestuur van het Landelijk Overleg Studievaardigheden (LOS)overlegt regelmatig. Hier volgen twee voorbeelden van notulen die gemaakt zijn van deze vergaderingen. Er zijn duidelijke stijlverschillen tussen de notulisten. Het betreft de vergadering van:

Probeer antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Wat zijn de verschillen tussen de notulen van de twee bijeenkomsten?
  2. Wat zijn de overeenkomsten?
  3. Hoe gaan de notulisten om met actiepunten?
  4. Hoe gaan notulisten om met discussiepunten?
  5. Het komt regelmatig voor dat een bestuurslid niet aanwezig kan zijn op een bijeenkomst. Welke stijl van notuleren zal het meest gewaardeerd worden door niet aanwezige bestuursleden? Waarom?
  6. Welke stijl van notuleren heeft jouw voorkeur? Waarom?