Afsprakenlijstje maken

Om jezelf te trainen in een eenvoudige manier van notuleren doe je het volgende.
Bij de eerstvolgende vergadering maak je een afsprakenlijstje en dat doe je als volgt:

Voorafgaand aan de vergadering

  1. Spreek van tevoren met de voorzitter of discussieleider af dat jij een afsprakenlijstje maakt
  2. Zorg dat je de agenda van de vergadering bij je hebt
  3. Vraag de voorzitter eventueel om een korte toelichting op de agendapunten

Tijdens de vergadering

  1. Let goed op de voorzitter, want al het goed is geeft deze regelmatig een samenvatting van de discussie
  2. Onderscheid in de samenvattingen van de voorzitter de gemaakte afspraken
  3. Als afspraken onduidelijk zijn, vraag dan de voorzitter om verheldering
  4. Schrijf bij afspraken duidelijk op wie wat moet doen.

Na afloop van de vergadering

  1. Werk je aantekeningen kort en bondig uit
  2. Een afsprakenlijstje is een opsomming van namen met daarachter de activiteiten die verricht moeten worden, eventueel aangevuld met een deadline.
  3. Vraag de voorzitter om commentaar op je concept