Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.

Notuleren

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Voor een vergadering weet ik meestal wel wat voor soort notulen men wil 1          5
2. Als ik moet notuleren zorg ik er altijd voor dat ik weet wie de deelnemers zijn en wie voorzitter is 1          5
3. Meestal kan ik het verloop van een vergadering goed inschatten 1          5
4. Ik heb er geen moeite mee om tijdens een vergadering aan de voorzitter te vragen om de discussie voor mij even kort samen te vatten 1          5
5. In mijn notulen weet ik discussies goed samen te vatten 1          5
6. Uit mijn notulen blijkt dat ik discussies goed kan structureren 1          5
7. Ik kan helder en duidelijk formuleren 1          5
8. Na afloop van een vergadering werk ik zo snel mogelijk de notulen uit 1          5

Je score:

Ons advies: