Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen een aantal vragen om te meten op welk niveau jij deze competentie beheerst. Hier gaat het om het opbouwen van een relatie met opdrachtgvers. Als je een vraag niet begrijpt, is dat geen probleem. Het betekent waarschijnlijk dat je de gebruikte termen nog niet kent. In het onderdeel 'Uitleg" worden deze termen toegelicht. Onderstaand lijstje vul je voor én na de tekstuitleg en de oefeningen in. Op deze manier kun je nagaan of jij verbeterd bent. Zorg er wel voor dat je jouw scores bewaart zodat je later kunt vergelijken.

Notuleren

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Voor een vergadering weet ik meestal wel wat voor soort notulen men wil 1          5
2. Als ik moet notuleren zorg ik er altijd voor dat ik weet wie de deelnemers zijn en wie voorzitter is 1          5
3. Meestal kan ik het verloop van een vergadering goed inschatten 1          5
4. Ik heb er geen moeite mee om tijdens een vergadering aan de voorzitter te vragen om de discussie voor mij even kort samen te vatten 1          5
5. In mijn notulen weet ik discussies goed samen te vatten 1          5
6. Uit mijn notulen blijkt dat ik discussies goed kan structureren 1          5
7. Ik kan helder en duidelijk formuleren 1          5
8. Na afloop van een vergadering werk ik zo snel mogelijk de notulen uit 1          5

Je score:

Ons advies: