Kwaliteit bewaken

Om kwaliteit te kunnen bewaken moet je criteria hebben. Stel dat je lid bent van een projectteam dat een elektronisch planningsinstrument ontwikkelt voor docenten en studenten van projectgroepen. (Je mag ook kiezen vorm een ander ontwerp of product).De groep heeft jou de taak gegeven de kwaliteitzorg voor je rekening te nemen.
Jij neemt deze taak serieus en doet dat aan de hand van de volgende stappen.

Kwaliteit van het product bewaken.

Stel aan de hand van de volgende punten de kwaliteitscriteria voor dit planningsinstrument vast.

 1. Ga na aan welke eisen een planningsinstrument moet voldoen. Vraag je team om een specificatie van eisen die aan een planningsinstrument gesteld kunnen worden door gebruikers en ontwerpers

 2. Vertaal de specificaties van eisen in stellingen

 3. Bijvoorbeeld: SHet planningsinstrument moet ergonomisch verantwoord zijn+ kan omgezet worden in de volgende stellingen:
  • De kleuren van de buttons op de display moeten overeenstemmen met hun functie

  • De lay-out moet overzichtelijk zijn

  • Oplichtende alarmsignalen moeten binnen het directe gezichtsveld liggen

 4. Orden alle stellingen en verwijder dubbele stellingen

 5. Voorzie de stellingen van en antwoordschaal

 6. Bijvoorbeeld: mee eens/mee oneens
  • In het curriculum is voldoende ruimte voor stages 1 2 3 4 5
 7. Bepaal het criterium Sgoed+/+slecht+
  Als uit proefmetingen blijkt dat gebruikers dergelijke vragen beantwoorden met een gemiddelde van 2,25 of lager, dan zeggen we dat de kwaliteit op dit punt slecht is en dat er maatregelen getroffen moeten worden.

Kwaliteit van het proces bewaken.

 1. Vraag het team om een werkplan, waarin doelen, activiteiten, tijdspad, tussenproducten en eventuele kosten zijn opgenomen.

 2. Kijk regelmatig of deadlines worden gehaald en pas, indien nodig, samen met je teamgenoten het werkplan aan

 3. Kijk regelmatig in hoeverre de tussenproducten al aan de kwaliteitscriteria voldoen

 4. Bewaak de kosten