Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.

Kwaliteit bewaken

Kwaliteit bewaken

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Criteria voor het meten van de kwaliteit van diensten en produkten weet ik wel te achterhalen 1          5
2. Bij het bewaken van de kwaliteit ben ik in staat de invloed van de contekst te onderkennen 1          5
3. Ik kan kwaliteitscriteria zodanig specificeren dat ze meetbaar zijn 1          5
4. Het verschil tussen prestatiecriteria en functionele criteria is mij helder 1          5
5. Ik maak een onderscheid tussen kwaliteitscriteria die kwalitatief en kwantitatief meetbaar zijn 1          5
6. Ik ben in staat procedures te bedenken om periodiek de kwaliteit van diensten en producten te meten 1          5

Je score:

Het advies: