Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.

Relatie opbouwen met opdrachtgevers

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Tijdens informele bijeenkomsten zijn er altijd wel mensen die ik even moet bijpraten 1          5
2. Ik ben in staat om een prettige sfeer te scheppen in een gesprek 1          5
3. In zakelijke gesprekken weet ik mijn kwaliteiten goed neer te zetten 1          5
4. Opdrachtgevers weet ik meestal zo te overtuigen dat zij vertrouwen hebben in de kwaliteit van mijn projecten 1          5
5. Ik weet hoe ik een offerte moet opstellen 1          5
6. Ik kan goed een projectplan formuleren 1          5
7. Ik maak duidelijke afspraken en kom die meestal ook na 1          5
8. Ik overleg regelmatig met opdrachtgevers over tussentijdse resultaten 1          5
9. Mijn contacten met opdrachtgevers lopen over het algemeen soepel 1          5
10. Na een project evalueer ik altijd met de opdrachtgever om hiervan te leren voor de volgende keer 1          5

Je score:

Ons advies: