Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen een aantal vragen om te meten op welk niveau jij deze competentie beheerst. Hier gaat het om het opbouwen van een relatie met opdrachtgvers. Als je een vraag niet begrijpt, is dat geen probleem. Het betekent waarschijnlijk dat je de gebruikte termen nog niet kent. In het onderdeel 'Uitleg" worden deze termen toegelicht. Onderstaand lijstje vul je voor én na de tekstuitleg en de oefeningen in. Op deze manier kun je nagaan of jij verbeterd bent. Zorg er wel voor dat je jouw scores bewaart zodat je later kunt vergelijken.

Relatie opbouwen met opdrachtgevers

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Tijdens informele bijeenkomsten zijn er altijd wel mensen die ik even moet bijpraten 1          5
2. Ik ben in staat om een prettige sfeer te scheppen in een gesprek 1          5
3. In zakelijke gesprekken weet ik mijn kwaliteiten goed neer te zetten 1          5
4. Opdrachtgevers weet ik meestal zo te overtuigen dat zij vertrouwen hebben in de kwaliteit van mijn projecten. 1          5
5. Ik weet hoe ik een offerte moet opstellen 1          5
6. Ik kan goed een projectplan formuleren 1          5
7. Ik maak duidelijke afspraken en kom die meestal ook na 1          5
8. Ik overleg regelmatig met opdrachtgevers over tussentijdse resultaten 1          5
9. Mijn contacten met opdrachtgevers lopen over het algemeen soepel 1          5
10. Na een project evalueer ik altijd met de opdrachtgever om hiervan te leren voor de volgende keer 1          5

Je score:

Ons advies: