Korte oefening Time Management

 

Maak een inschatting van de tijd die jij denkt nodig te hebben voor de diverse vakken in het eerste trimester. Houd hierbij rekening met je persoonlijke kwaliteiten. Door interesse en voorkennis zullen bepaalde vakken je wellicht makkelijker afgaan dan andere vakken.

Ga vervolgens na in hoeverre je eigen inschatting reëel is. Dit doe je als volgt.

  1. Kies een eerste-trimester-vak.
  2. Verdeel de leerstof van dat vak in een aantal afgeronde leerstofonderdelen.
  3. Bestudeer één leerstofonderdeel van dat vak zodanig, dat je het gevoel hebt dat je de stof ook echt begrijpt (als er opgaven gemaakt moeten worden bij dat onderdeel, dan doe je dat ook).
  4. Houd bij hoeveel tijd jij nodig hebt om dat leerstofonderdeel goed te bestuderen.
  5. Redenerend van de tijdsbesteding voor één leerstofonderdeel kun je een nieuwe schatting maken van de tijdsbesteding voor dat vak.
  6. Ga nu na in hoeverre de nieuw berekende tijdsbesteding overeenkomt met je oorspronkelijke schatting.

N.B.

Als je niet zeker weet of je het desbetreffende leerstofonderdeel echt goed begrepen hebt, kun je jezelf controleren door een oude tentamenvraag uit de tentamenbundel op te zoeken en je antwoord te controleren met dat van medestudenten of voor te leggen aan de docent tijdens het college. Tentamenbundels kun je vaak kopen bij studieverenigingen, maar je kunt ook aan docenten vragen om een paar voorbeelden van oude tentamenvragen.