Time Management

Hanneke: Plannen werkt niet voor mij.. Het is een keurslijf. La iets per sé moet, dan heb ik al geen zin meer.

Marco: Ik ben een plangek. Als ik niet plan glipt alle tijd door mijn vingers heen.

Marieke: Op vakantie sleep ik geen hele lading boeken mee, die ik toch niet bestudeer. Nu ik plan kan ik echt genieten van mijn vrije tijd.

Mark: Als ik plan krijg ik de dingen op tijd af. Als ik dat niet doe versloft het weer heel snel. Maar ik plan niet altijd even gedetailleerd. In rustige tijden heb ik activiteitenlijstjes. In tentamenperiodes maak ik wel een weekplanning.

Analyse van eigen stijl

Tips om goed te plannen

Aanbevolen literatuur

 Een planning maken is heel wat anders dan je ook aan die planning houden. Studenten die denken dat een planning maken heel eenvoudig is, zijn vaak ook de studenten die zich niet aan die planning kunnen houden. Er is namelijk een groot verschil tussen een goede en een slechte planning. Een goede planning past je als gegoten en is afgestemd op jouw manier van werken. Als je een ochtendmens bent, plan je moeilijke zaken 's morgens. Ben je een avondmens, dan plan je meer studie-uren laat op de avond. Studeer je goed onder grote druk, dan plan je veel studie-uren vlak voor de tentamens. Houd je meer van regelmatig studeren, dan plan je daar ook naar. Een goede planning vereist zelfkennis, is moeilijk te maken, maar makkelijk uit te voeren. Een slechte planning zit niet als gegoten. Zo'n planning legt jou iets op wat niet bij je past, waardoor het erg moeilijk wordt de planning ook uit te voeren. Een slechte planning voelt als een keurslijf omdat je jezelf een vreemde manier van studeren en werken oplegt.

Als je studieresultaten niet direct om over naar huis te schrijven zijn en wanneer je niet plant, dan zou je profijt kunnen hebben van een goede planning. Maar ook als je cijfers mooi zijn, ondanks het feit dat je er geen planning op na houdt, dan is het misschien de moeite waard om eens te experimenteren met een planning. Na je afstuderen ga je immers werken in het bedrijfsleven of bij de overheid en het is handig als je het plannen dan al onder de knie hebt. Je baas hoeft je dan niet naar een cursus 'timemanagement' te sturen.

Analyse van eigen stijl

Om een goede planning te kunnen maken moet je beschikken over de nodige zelfkennis. Een manier om erachter te komen hoe jij het beste werkt is een logboek bij te houden. Dit kun je als volgt doen. Schrijf twee à drie weken lang dagelijks op welke activiteiten jij die dag hebt uitgevoerd. Het gaat om alle activiteiten, variërend van colleges volgen en zelfstudie tot sport, boodschappen doen en slapen. Kies hiervoor wel twee doorsneeweken, dat wil zeggen weken waarin geen vakanties of feestdagen vallen. Zorg ervoor dat je nog niet begint met het veranderen van je studieaanpak. Het gaat immers om het analyseren van jouw manier van studeren. Het veranderen komt later.

Na afloop van deze weken bereken je het aantal uren dat je per week besteedt aan:

 • lessen / colleges / practica volgen
 • huiswerk / zelfstudie
 • bijbaantjes
 • hobby's, sport, uitgaan en dergelijke
 • sociale verplichtingen (bezoek vrienden, verjaardagen en dergelijke)
 • huishoudelijke verplichtingen
 • slaap
 • etc.

Vervolgens ga je na op welke dagen van de week of uren van de dag jij het beste kunt studeren. Wel of juist niet in de weekenden? 's Ochtends vroeg of juist 's avonds laat? Lang achter elkaar of juist in korte termijnen? Onder druk of juist niet? Ook hiervoor kun je de aantekeningen in je logboek gebruiken. Door op deze manier je logboek te analyseren krijg je een beeld van jouw manier van studeren.

 

Tips om goed te plannen

Je zult ongetwijfeld ook ontdekken dat je niet alles heel goed kunt doen. Dat geldt altijd en voor iedereen. Wees dus realistisch en bepaal je eigen grenzen. Wring jezelf niet in het keurslijf van de 'perfectionist' als dat niet bij je past, maar hanteer verschillende strategieën bij verschillende vakken. Dit betekent dat je duidelijke keuzes moet maken tussen studie, privé en werk. Als je kiest voor minder uren zelfstudie kan dat gevolgen hebben voor de duur van je studie en voor je financiële situatie. Realiseer je hierbij dat de meeste studenten tijdens het afstuderen vertraging oplopen, ook de betere studenten. Als je bewust kiest voor een langere studieduur, weet je de gevolgen en voel jij je er ook verantwoordelijk voor. Als studievertraging iets is wat je 'overkomt' krijg je er later spijt van en het is beter dat te voorkomen.

Op basis van zelfkennis neem je dus een paar beslissingen. Besteed je voldoende tijd aan de studie (colleges volgen en zelfstudie)? Zo niet, hoeveel uur per week zou je gemiddeld meer aan je studie willen besteden? Hierbij moet je wel reëel zijn. Als uit je logboek blijkt dat je gemiddeld 20 uur per week aan je studie besteedt dan moet je niet zeggen dat het vanaf morgen 40 uur per week moet zijn. Dat zou je misschien wel willen, maar dat is niet haalbaar. Je kunt je beter voornemen om de komende week vijf uur per week meer te besteden aan de studie. Als je dat lukt, kun je over een maand proberen daar weer vijf uur bovenop te zetten. Het is beter voorzichtig te beginnen en succes te hebben, dan de normen te hoog te stellen en vrij snel te falen. Het laatste is erg demotiverend.

Wanneer je besluit om meer uren te besteden aan de studie, dan moet die tijd ergens vandaan komen. Moet je er iets anders voor inleveren? Minder uren slaap? Of slaap je al weinig? Minder tijd voor uitgaan, t.v. kijken? Jij weet zelf het beste wat je kunt of wilt inleveren. Kortom: maak duidelijke keuzes op alle fronten in je leven. Je hoeft niet met iedereen goede maatjes te zijn, maar een paar goede vrienden zijn onmisbaar. En durf 'nee' te zeggen tegen anderen en tegen jezelf.

De analyse van je eigen manier van studeren op basis van het logboek en je eigen beslissingen vormen samen de basis voor het maken van een goede planning. Maar pas op voor vage planningen zoals: 'ik ga zaterdag de hele dag studeren'. De kans is groot dat er dan weinig van komt. Je geweten is dan wel gesust, maar slechts voor de korte termijn. In de loop van zaterdag merk je dat het je weer niet is gelukt en dan

Houd bij het maken van die weekplanning rekening met de volgende aspecten.

 • Denk aan het invullen van wekelijkse verplichtingen die je bent aangegaan, zoals: bijbaantje, sport, hobby, bestuurlijke activiteiten, rijles, eetgroepje, en dergelijke.
 • Denk aan afspraken die je reeds gemaakt hebt, zoals film, uitgaan, verjaardag, feestje en dergelijke.
 • Neem in je planning een aantal bufferuren op, zodat je onverwachte tegenvallers kunt opvangen. Het kan zijn dat je onverwacht vrienden op bezoek krijgt of iets langer over een hoofdstuk moest studeren om het in de geplande tijd af te hebben.
 • Plan niet teveel intensieve studie-uren na elkaar. Acht uur intensief achter elkaar studeren is echt heel veel. Dit is echter wel heel erg afhankelijk van de persoon en de taak die je moet doen. Zo kan vier uur wiskunde sommen maken voor een bestuurskunde student erg veel zijn, terwijl vier uur achter elkaar het handboek filosofie besturen voor een informatica student erg vermoeiend kan zijn. Wissel zelfstudie in makkelijke en moeilijke vakken met elkaar af.
 • Denk aan pauzes en ontspanning. Ga bijvoorbeeld na één à twee uur geconcentreerd werken even een kwartiertje gitaar spelen of thee drinken. Maar zorg er wel voor dat deze pauzes niet uitlopen.
 • Stel jezelf een beloning in het vooruitzicht als het je gelukt is om de door jou gemaakte planning ook uit te voeren
 • Houd in je planning ook rekening met uren die je kwijt bent aan je dagelijkse verzorging. Douchen, eten, boodschappen doen e.d. kosten ook tijd.
 • Plan moeilijke taken op momenten dat jij het best kunt werken. (Ben je een ochtend- of een avondmens? Studeer je met vlagen of juist regelmatig? Doe je veel of juist weinig in het weekend? Kun je studeren tijdens het reizen of juist niet? Werk je onder druk goed of kun jij je dan juist moeilijk concentreren? Welke momenten het meest geschikt zijn voor jou, weet je als je een logboek hebt bijgehouden)
 • Plan zelfstudieuren op momenten en plekken waarop jij je het beste kunt concentreren ('s morgens of juist 's avonds laat; onder tijdsdruk of juist als er geen tijdsdruk is; in de bibliotheek of thuis met de radio aan)

Op deze manier plan je de activiteiten voor een week. Tijdens die week houd je bij of jij je ook aan die planning hebt gehouden. Als je gestoord wordt tijdens de zelfstudie, benut dan je bufferuren om de verloren tijd in te halen. Als je lekker bezig bent, ga je gewoon door. Zo creëer je meer vrije tijd op andere momenten.

Wanneer je een paar weken met een gedetailleerde planning hebt gewerkt, zul je merken hoe een goede planning werkt. Wellicht zul je daarna met een minder gedetailleerde planning werken. In de praktijk zien we dat veel studenten een eigen systeem gaan hanteren. De een werkt met velletjes, die op de kamerdeur geplakt worden. Een ander werkt met geeltjes in de agenda. Weer een ander werkt met activiteitenlijstjes. En dan heb je ook nog studenten die alles in hun agenda schrijven of met een elektronische agenda werken. Het kan ook variëren. In rustige periodes werken studenten met minder gedetailleerde planningen dan in drukke periodes of wanneer men in tijdnood dreigt te komen.

Kortom: als je alle tijd van leven had, zou je vast beter presteren. Maar dat heeft niemand en dus moet je keuzes maken. Dat betekent kiezen voor wat jij belangrijk vindt in het leven en hoeveel tijd je daarvoor vrij wilt maken. Op deze manier blijf je baas over je eigen tijd. Een goede planning geeft je het gevoel dat je meer vrije tijd hebt, omdat je niet steeds met het gevoel rondloopt dat je eigenlijk had moeten studeren. Je neemt niet langer boeken mee op vakantie of naar feestdagen met het idee ergens wel een uurtje te vinden om nog even te studeren. Meestal komt dat er toch niet van en dat schuldgevoel wordt dan alleen maar groter. Een goede planning verlost je van dat eeuwige schuldgevoel op momenten dat je eigenlijk vrij bent. Je kunt weer volop genieten van je vrije tijd en je bent de baas over je eigen leven.

Aanbevolen literatuur

Quinn, R.E., Faerman, R.E., Thompson, M.P. & McGrath, M.R. (1997) Handboek Mangementvaardigheden, Schoonhoven: Academic Service