Complexe oefening in adviseren

Neem een situatie in gedachten waarin je verandering zou willen aanbrengen. Dit kan zijn in je werk, in je studie of in de vereniging waar je (bestuurs-)lid van bent.
Stel je voor dat jij de rol van adviseur hebt, dat betekent dat jij gevraagd of ongevraagd advies uitbrengt over wenselijke veranderingen.

  1. Kies een plan van aanpak
  2. Bepaal je rol, let hierbij op:
    • de situatie en de "door jou" gewenste verandering
    • jouw capaciteiten en je positie in de groep
  3. Ontwerp het advies en schrijf het uit
  4. Geef je advies
  5. Analyseer de reacties en probeer te achterhalen waarom men reageert zoals men reageert
  6. Ga na wat je van deze oefening geleerd hebt voor de volgende keer