Korte oefening in adviseren

Stel jij bent directeur van een onderwijsinstelling. Op een onderwijscongres heb je gehoord dat studielandschappen horen bij de nieuwe onderwijstrend, waarbij studenten meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. Zelf ben je een voorstander van vernieuwend onderwijs. Je zou graag een advies hebben over de haalbaarheid van een studielandschap voor jouw onderwijsinstelling. Hoe zou je dat aanpakken?

  1. Maak een plan van aanpak en houdt daarbij rekening met de punten die in de uitleg worden toegelicht.
  2. In deze managementsamenvatting staat het resultaat van de werkgroep "Studielandschap" die voor een andere onderwijsinstelling een dergelijke advies heeft opgesteld. Lees deze samenvatting.
    • Zou jij, vanuit je rol van directeur, tevreden zijn als jouw werkgroep met een dergelijk advies kwam?
    • Beargumenteer je antwoord
  3. Kijk nogmaals naar je plan van aanpak (zie punt 1) en stel het eventueel bij.