Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen een aantal vragen om te meten op welk niveau jij deze competentie beheerst. Hierbij gaat het om het uitbrengen van adviezen. Als je dat nog niet eerder hebt gedaan, kun je ook denken aan situaties waarin vrienden jou om raad hebben gevraagd. Als je een vraag niet begrijpt, is dat geen probleem. Het betekent waarschijnlijk dat je de gebruikte termen nog niet kent. In het onderdeel 'Uitleg" worden deze termen toegelicht. Onderstaand lijstje vul je voor én na de tekstuitleg en de oefeningen in. Op deze manier kun je nagaan of jij verbeterd bent. Zorg er wel voor dat je jouw scores bewaart zodat je later kunt vergelijken.

Adviseren

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Voor een advies inventariseer ik de behoeften van de klant goed 1          5
2. In het voorgesprek breng ik mijn eigen kwaliteiten goed naar voren 1          5
3. Tijdens het adviesgesprek geef ik duidelijk het doel aan 1          5
4. Ik zorg ervoor dat mijn opdrachtgever een beetje nieuwsgierig wordt naar mijn organisatie 1          5
5. Ik geef de relatie tussen klantwensen en de eigen kwaliteiten van mijn organisatie goed aan 1          5
6. Steekhoudende argumenten heb ik altijd paraat 1          5
7.Serieus luisteren naar bezwaren gaat mij goed af 1          5
8. Bezwaren weet ik met goede argumenten te weerleggen 1          5
9. Ik ben in staat aarzelingen bij de ander goed aan te voelen en op te pakken 1          5
10. Gesprekken kan ik goed samenvatten 1          5

Je score:

Het advies: