Korte oefening: Omgaan met stress

 

Hieronder volgt een lijst met symptomen die kunnen wijzen op stress. Elk symptoom wordt gevolgd door een aantal suggesties om hier wat aan te doen. Ga na of jij last hebt van dergelijke gevoelens en kijk kritisch naar de suggesties. Volg ze alleen op als jij denkt dat jij er profijt van kan hebben.

Snel afgeleid?
Wees jezelf en studeer op een plek waar jij je op dat moment het best kunt concentreren. Dit is voor iedereen verschillend. Voor de een is het de bibliotheek, voor de ander thuis op bed met heavy-metal muziek. Dit kan ook wisselen per keer. De ene dag studeer je prettig in de keuken van je flat en de andere dag werk je beter in je opgeruimde kamer.

Is het saai?
Neem risico's voor dingen die je echt belangrijk vindt. Ook succes kan een risico met zich meebrengen.

Rijstebrij?
Als je het gevoel hebt dat je er niet doorheen komt, deel de taak dan op in kleine onderdelen en maak het jezelf zo aangenaam mogelijk. Doe het met leuke muziek op de achtergrond, op een fijne werkplek, kortom: regel wat jij nodig hebt om jezelf op te peppen als je bezig bent.

Uitstelgedrag?
Pas op voor perfectionisme. Het werken aan het bereiken van doelen is de basis voor zelfrespect, het bereiken van de doelen is dat minder. Zorg dat je tijdig in de gaten hebt dat iets mis gaat. Hoe eerder je de fouten herstelt des te kleiner blijft het probleem. Begin op tijd. Hoe eerder je begint des te sneller ben je vrij om andere dingen te doen en des te meer tijd heb je om eventuele zaken bij te spijkeren Kijk af en toe naar jezelf en houd een pep-talk tegen jezelf. Doe niets half, maar probeer elke dag een (deel-)taak af te ronden. Dat geeft je een gevoel van voldoening en maakt dat je de volgende dag weer zin hebt om verder te gaan.

Moeilijke keuze?
Ga na hoe jij je zou voelen nadat je de keuze gemaakt had. Stel je voor hoe jij in die situatie zou functioneren. Zou je dan tevreden zijn? Gun jezelf de tijd om beslissingen te nemen, maar stel wel een deadline.

Dagdromen?
Dagdromen mag. Neem daar even bewust de tijd voor, maar ga daarna weer aan de studie

Depri?
Je bent meer dan je cijfers of de studie die je doet. Jouw waarde als persoon is niet gebaseerd op intelligentie, je cijfers of hoe hard je werkt. Wees jezelf, dat is genoeg. Respecteer en waardeer de mening van anderen, maar besef dat het belangrijker is dat jij jezelf respecteert en waardeert. Schrijf op een moment dat je niet depri bent op wat je wilt met je leven en je studie. Lees dit na op het moment dat je somber bent. Tob je over dingen die misgaan, denk dan na over je kleine succesjes. Besef dat kleine succesjes zich net zo snel vermeerderen als kleine mislukkingen Zorg dat je niet het slachtoffer wordt van je eigen mislukkingen. Besef dat je van fouten kunt leren en dat alles wat jij doet voor jou betekenis heeft. Probeer je gevoel van 'depri zijn' eens flink te overdrijven. Je zult zien dat je erom kunt lachen. Dus het valt met jou wel mee, want het kan altijd veel erger!

Beetje bang?
Als je ergens bang voor bent, doe het dan juist vaak. Je raakt eraan gewend en de angst verdwijnt langzaam maar zeker.