Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.

Stress Management

Stress Management

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. De eerste signalen van stress herken ik direct 1          5
2. Ik weet hoe je ik met moet ontspannen als de stress te groot wordt 1          5
3. Een goed gesprek met een paar vrienden doet me altijd goed als ik over mijn eigen grenzen dreig te gaan. 1          5
4. Meestal kan ik goed nagaan waarom ik zo gestresst ben geraakt. 1          5
5. Ik ken het verschil tussen symptoombestrijding en het zoeken naar oplossingen bij stressverschijnselen 1          5
6. Omgaan met stress betekent voor mij vaak dat ik ook iets aan mijzelf moet veranderen 1          5

Je score:

Ons advies: