Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen een aantal vragen om te meten op welk niveau jij deze competentie beheerst. Als je een vraag niet begrijpt, is dat geen probleem. Het betekent waarschijnlijk dat je de gebruikte termen nog niet kent. In het onderdeel 'Uitleg" worden deze termen toegelicht. Onderstaand lijstje vul je voor én na de tekstuitleg en de oefeningen in. Op deze manier kun je nagaan of jij verbeterd bent. Zorg er wel voor dat je jouw scores bewaart zodat je later kunt vergelijken.

Stress Mangement

Stress Management

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. De eerste signalen van stress herken ik direct 1          5
2. Ik weet hoe je ik met moet ontspannen als de stress te groot wordt 1          5
3. Een goed gesprek met een paar vrienden doet me altijd goed als ik over mijn eigen grenzen dreig te gaan. 1          5
4. Meestal kan ik goed nagaan waarom ik zo gestresst ben geraakt. 1          5
5. Ik ken het verschil tussen symptoombestrijding en het zoeken naar oplossingen bij stressverschijnselen 1          5
6. Omgaan met stress betekent voor mij vaak dat ik ook iets aan mijzelf moet veranderen 1          5

Je score:

Ons advies: