Complexe oefening SMART-doelen stellen

Het formuleren van SMART-doelen voor een groep is moeilijker dan voor jezelf, omdat je van elkaar afhankelijk bent en overeenstemming moet zien te bereiken.
Experimenteer eens met het formuleren van een SMART-doel voor een groep.
Dit kun je als volgt doen:

 • Ga bij jezelf na van welke groepen jij deel uitmaakt. Hierbij kun je denken aan collega's van een afdeling of aan een studiegroep, maar ook aan een sportclub, vriendenclub of het gezin

 • Kies een groep waarvan je denkt dat de meeste leden we wel zin in hebben in of belang hebben bij een verandering.

 • Als je geen idee hebt wat er in de groep veranderd zou moeten of kunnen worden, kun je deze vraag ook in de groep bespreken. Zijn er nog speciale wensen in de groep? Zijn er knelpunten, die men graag verbeterd ziet?

 • Probeer de wensen (of knelpunten) om te zetten in doelen

 • Maak deze doelen SMART, d.w.z.

  • maak het doel specifiek

  • ga na hoe jullie het beste kunnen meten in hoeverre jullie het doel bereiken

  • geef aan wat ieder groepslid moet doen om dat doel te bereiken

  • ga na of jullie doel op deze manier haalbaar is; is dat niet het geval stel het doel dan bij

  • geef aan wanneer jullie precies gaan beginnen en bepaal de tijd waarbinnen het doel bereikt moet zijn

 • Voer de activiteiten uit om jullie SMART-doel te bereiken

 • Ga na afloop na in hoeverre jullie doel is bereikt en welke factoren daar een rol bij hebben gespeeld

Welke conclusies trek jij uit je ervaringen met deze oefening?