Korte oefening SMART-doelen stellen

Kijk eens hoe het formuleren van SMART-doelen werkt als je het toepast op je eigen situatie.
Dit kun je als volgt doen:

 • Ga bij jezelf na of je nog wensen hebt. Als je die niet direct weet, kun je ook denken aan knelpunten, die je graag zou willen oplossen.

 • Probeer de wensen (of knelpunten) om te zetten in doelen

 • Maak deze doelen SMART, d.w.z.

  • maak het doel specifiek

  • ga na hoe je het beste kunt meten in hoeverre je het doel bereikt

  • geef aan wat jij moet doen om dat doel te bereiken en wat anderen zouden moeten doen om je daarbij te helpen

  • ga na of je doel zo haalbaar is; is dat niet het geval stel je doel dan bij

  • geef aan wanneer je precies gaat beginnen en bepaal de tijd waarbinnen het doel bereikt moet zijn

 • Voer de activiteiten uit om je SMART-doel te bereiken

 • Ga na afloop na in hoeverre je doel is bereikt en welke factoren daar een rol bij hebben gespeeld

Welke conclusies trek jij uit je ervaringen met deze oefening?