Case 1: Territorium


In 3 situaties zijn mensen bezig met het afbakenen of juist openstellen van hun eigen persoonlijke territorium. In de videoclips kun je ook zien hoe mensen reageren wanneer een ander een territorium afbakent of juist open stelt. Bekijk de clips en experimenteer in je directe omgeving met het groter of kleiner maken van je eigen territorium. Kijk hoe anderen reageren!!!

Situatie 1: Computerzaal
Situatie 2: Kantine
Situatie 3: Collegezaal

Situatie 1: Computerzaal

Hier volgen drie video-opnames van Omar in de computerzaal. Bekijk de drie videoclips achter elkaar en probeer daarna te analyseren wat Omar doet met zijn persoonlijk territorium in de drie verschillende situaties.

Omar in de computerzaal 1 Omar in de computerzaal 2 Omar in de computerzaal 3

Situatie 2: Kantine

Hier volgen vier video-opnames van een groep studenten in de kantine. Bekijk de vier videoclips achter elkaar en probeer daarna te analyseren wat de groep doet met het openstellen van hun territorium. Let hierbij op het schuiven van de stoelen. Wie pakt er een stoel bij? In welke richting wordt de stoel verschoven? Wat doet men met de spullen die op een lege stoel liggen?

kantine 1 kantine 2 kantine 3kantine 4Situatie 3: Collegezaal

Hier volgen vier nagespeelde scènes van de ons inmiddels wel bekende 'acteurs' en hun docente in de collegezaal. Bekijk de videoclip.

Collegezaal