Hoe staat het nu met je? Ben je competenter geworden?

Hieronder volgen dezelfde vragen als bij de voormeting. Door ze nog een keer in te vullen kun je nagaan of jij deze competentie nu beter beheerst. Je moet dan wel je score op de voormeting bewaard hebben.

Nameting Nonverbale communicatie

Nonverbale communicatie

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Ik weet hoe mensen nonverbaal communiceren. 1          5
2. Als ik in de trein stap, leg ik mijn spullen bewust op een bepaalde plaats. 1          5
3. Als ik in de trein stap, leg ik mijn spullen bewust op een bepaalde plaats. 1          5
4. Aan gezichtuitdrukkingen kan ik aflezen hoe een ander zich voelt. 1          5
5. Ik weet welke houding ik moet aannemen om een bepaalde indruk achter te laten bij anderen. 1          5
6. Als ik iemands taal niet spreek, weet ik goed gebruik te maken van gebaren. 1          5

Je score:

Ons advies: