Hoe staat het met jou? Hoe goed ben je al?

Hieronder volgen een aantal vragen om te meten op welk niveau jij deze competentie beheerst. Als je een vraag niet begrijpt, is dat geen probleem. Het betekent waarschijnlijk dat je de gebruikte termen nog niet kent. In het onderdeel 'Uitleg" worden deze termen toegelicht. Onderstaand lijstje vul je voor én na de tekstuitleg en de oefeningen in. Op deze manier kun je nagaan of jij verbeterd bent. Zorg er wel voor dat je jouw scores bewaart zodat je later kunt vergelijken.

Voormeting Nonverbale communicatie

Nonverbale communicatie

(Elk criterium scoort op een vijfpuntsschaal, die varieert van 1 tot 5; 1 = laag en 5= hoog)

1. Ik weet hoe mensen nonverbaal communiceren. 1          5
2. Als ik in de trein stap, leg ik mijn spullen bewust op een bepaalde plaats. 1          5
3. Tijdens het uitgaan zie ik duidelijk hoe anderen met hun ogen contact zoeken. 1          5
4. Aan gezichtuitdrukkingen kan ik aflezen hoe een ander zich voelt. 1          5
5. Ik weet welke houding ik moet aannemen om een bepaalde indruk achter te laten bij anderen. 1          5
6. Als ik iemands taal niet spreek, weet ik goed gebruik te maken van gebaren. 1          5

Je score:

Ons advies: